Tajemnice w związku

Tajemnice w związku

Jaki wpływ na związek mają osobiste tajemnice? Czy można zbudować zdrową i satysfakcjonującą relację miłosną w ich cieniu?

W związkach miłosnych nasze zaufanie do partnera zostaje niejednokrotnie poddane próbie. Czasem wychodzi ono z tej próby bez szwanku, innym razem już na trwałe ustępuje miejsca podejrzliwości. Bez zaufania nie sposób wyobrazić sobie szczęśliwego związku. Jest ono warunkiem zdrowych relacji między obojgiem partnerów. Jeśli tak, co zrobić w sytuacji, gdy zauważamy w zachowaniu drugiej połówki niepokojące oznaki, za którymi kryje się coś, o czym nie wiemy?

 

Szczerość i zaufanie

W budowaniu zdrowych relacji miłosnych kluczowa jest szczerość. Jeśli nie jesteśmy szczerzy wobec drugiej osoby, stawiamy między nią a sobą mur, który uniemożliwia prawdziwą bliskość. Bycie w związku nie powinno polegać tylko na miłym spędzaniu czasu, wymianie czułości i zamieszczaniu wspólnych zdjęć na Facebooku. O wiele ważniejsze jest otworzenie się na drugą osobę, wtajemniczenie jej w świat swoich myśli i uczuć, dzielenie się nie tylko tym, co radosne, ale również – a może przede wszystkim – tym, co bolesne. Jeśli w relacji tego brakuje, pozostanie ona powierzchowna, choćby nawet z ust obu stron padały najżarliwsze wyznania miłosne.

 

Nie musisz mówić o wszystkim

Z drugiej strony szczerość nie pociąga za sobą od razu mówienia o wszystkim, co tylko przyjdzie nam na myśl. Tak rozumiana szczerość mogłaby nawet okazać się dla relacji destrukcyjna. Każdy ma jakieś sekretne myśli, marzenia i uczucia, z którymi nie zdradza się przed nikim. Jeśli nie jest to nic ważnego, nie ma powodu, by o tym mówić. Zawsze powinniśmy mieć na uwadze dobro partnera i zadać sobie pytanie, czy to, co chcemy powiedzieć, nie dotknie go w żaden sposób.

 

Czy sekrety są powodem do niepokoju?

To zależy od tego, czy są to niewarte wzmianki przemilczenia, czy też poważne problemy. W przypadku tej drugiej ewentualności można się zastanowić nad przyczynami, które skłaniają jedną ze stron do zatajania czegoś przed drugą. Czyżby stały za tym obawy związane z brakiem akceptacji? A może jedno z partnerów ma coś na sumieniu? Niezależnie od tego, co jest powodem, warto uświadomić sobie, że tajemnice o dużym znaczeniu oddalają ludzi od siebie.

 

Google+