Partner skrojony na miarę

Partner skrojony na miarę

Niekiedy, będąc w związku, usiłujemy zmienić swoją drugą połówkę, tak by bardziej przypominała nasz ideał. Czy jest to słuszne i jakie skutki może pociągnąć za sobą?

Bliska więź uczuciowa między dwojgiem ludzi nie może pozostać bez wpływu na ich charaktery, sposób myślenia i wiele innych rzeczy, które zwykliśmy traktować jako część samych siebie. Wpływ ten może być spontaniczny, subtelny i rozłożony w czasie, a także pozbawiony intencji zmieniania czegokolwiek w bliskiej osobie. Ale może też być gwałtowny, inwazyjny i w ostatecznym rozrachunku niszczycielski.

 

Rola wyobraźni w relacjach międzyludzkich

Zanim zwiążemy się z kimś, mamy pewne wyobrażenie o drugiej osobie, które z biegiem czasu ulega nieuniknionym zmianom. Nie ma w tym nic dziwnego – warto wiedzieć, że relacjami interpersonalnymi rządzi w dużej mierze wyobraźnia, zwłaszcza jeśli znamy kogoś tylko powierzchownie. Wejście w związek oznacza konfrontację z prawdziwym ja ukochanej osoby, które na ogół okazuje się o wiele mniej doskonałe niż nasze początkowe wyobrażenie. Zaczynamy dostrzegać w niej wady, które mogą nas mniej lub bardziej razić. Czasem staramy się coś zmienić, by rzeczywistość bardziej odpowiadała naszemu ideałowi. Czy jednak warto to robić? I jaki skutek mogą odnieść nasze starania?

 

Co warto zmieniać, a czego nie warto?

Odpowiedź na postawione wyżej pytania zależy od tego, czy cecha, którą zamierzamy wyrugować u swojego partnera, rzeczywiście jest czymś, co przeszkadza mu osiągnąć szczęście. Tylko w takim wypadku nasze starania będą miały sens. Jeśli chcemy zmienić w nim lub w niej coś, co nam się nie podoba, ale co nie stanowi obiektywnej przeszkody na drodze do bycia szczęśliwym, zadowolonym z życia – powinniśmy raczej zastanowić się nad sobą i zadać sobie pytanie, co nas skłania do podejmowania takich prób.

 

Bezpośrednie próby zmieniania partnera na ogół nie przynoszą skutku. Jeśli ktoś chce nas na siłę zmienić, stajemy się jeszcze bardziej oporni na zmiany. Wywieranie nacisku nic tu nie pomoże. O wiele bardziej skuteczne jest inspirowanie do zmiany. Jeśli powstrzymasz się od wywierania presji i zamiast tego ukażesz partnerowi korzyści, które mogłyby stać się jego udziałem, gdyby coś w sobie zmienił – masz większe szanse na powodzenie.

 

Google+