Jak się efektywnie uczyć?

Jak się efektywnie uczyć?

Uczyć można się na różne sposoby: jedne są bardziej efektywne, inne mniej. Sprawdźmy, jakie metody okazują się najbardziej skuteczne.

Każdy z nas w toku edukacji wykształca w sobie pewne nawyki towarzyszące przyswajaniu materiału dydaktycznego. Jak jednak pokazują badania przeprowadzone przez naukowców, znaczna część najbardziej popularnych metod uczenia się nie przynosi spodziewanych rezultatów. Zawodzi zaznaczanie najważniejszych fragmentów, podkreślenia też nie zdają egzaminu, podobnie jak wielokrotne czytanie tego samego tekstu.

 

Od czego zależy efektywność uczenia się?

Łatwość przyswajania nowych informacji zależy od wielu czynników, m. in. od poziomu inteligencji, posiadanych umiejętności oraz zainteresowań. Ważna jest również motywacja do nauki, a także pora dnia i względny spokój w otoczeniu. Nie bez znaczenia są także obierane strategie uczenia się. Poniżej zaprezentujemy kilka najbardziej efektywnych.

 

Jak działa ludzka pamięć?

Ludzką pamięcią rządzą pewne prawa, które warto uwzględnić podczas przyswajania materiału. Nauka najłatwiej nam idzie na samym początku. Później efektywność staje się mniejsza, a pod koniec – paradoksalnie – wzrasta. Dlatego warto podzielić proces uczenia się na etapy, aby wyzyskać w możliwie największym stopniu chłonność pamięci. Optymalny czas nauki to 35-60 min (włączywszy przerwę trwającą od 4 do 8 min.). Warto również wiedzieć, że zapada nam w pamięć zwłaszcza to, co jest nieszablonowe, niezwykłe, absurdalne i śmieszne. Skutecznym sposobem na zapamiętanie czegoś trudnego może być skojarzenie danej treści z czymś takim. Oczywiście nie musisz się zdradzać przed nauczycielem ze swoimi skojarzeniami, które pomagają Ci w nauce – zachowaj je na swój prywatny użytek.

 

Porcjowanie materiału

Inną skuteczną metodą przyswajania informacji jest posiłkowanie się różnego rodzaju quizami, a także porcjowanie materiału na mniejsze części, z których każdą przyswajamy w dłuższych lub krótszych odstępach czasowych. Ten sposób jest o wiele bardziej efektywny niż mechaniczne wkuwanie całości materiału tuż przed sprawdzianem czy egzaminem.

 

Mamy nadzieję, że powyżej opisane sposoby pomogą Wam w nauce i uzyskaniu lepszych ocen.

 

Google+