Czym jest psychoterapia Gestalt?

Czym jest psychoterapia Gestalt?

Psychologia nie jest nauką jednorodną, rozpada się na wiele szkół, opierających się na odmiennych teoriach i założeniach. Każda z tych szkół powołuje do istnienia osobne metody psychoterapeutyczne.

Z pewnością na uwagę zasługuje wyjątkowo interesująca terapia, prowadzona metodą Gestalt.

 

Czym jest psychologia Gestalt?

Psychologia Gestalt nazywana bywa również "psychologią postaci". Gestalt to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące ludzką psychikę, ale również sposób i mechanizmy odbierania bodźców z otoczenia i postrzegania świata. Szkoła psychologii postaci zakłada, że części nie tylko się łączą, ale tworzą spójną, niepowtarzalną całość. Odnosi się to do całościowego postrzegania świata, ale również do integracji osobowości.

 

Terapia holistyczna

Psychoterapeuta pracujący zgodnie z założeniami psychologii Gestalt traktuje jako całość ciało oraz psychikę. Twierdzi on, że nie można ich rozdzielać, jeśli chce się rozwiązać problem. Ponadto zadaniem psychoterapeuty Gestalt jest doprowadzenie do zintegrowania osobowości pacjenta, jak również jego emocji. Przyczyną zaburzeń psychicznych jest bowiem zepchnięcie pewnych emocji, ale też uczuć czy sądów do nieświadomości. Odrzuca się to, co przeraża, co trudno włączyć w struktury własnej osobowości. Jednakże taki krok zaburza wewnętrzną harmonię, dlatego konieczne jest przywrócenie do świadomości wszystkiego, co zostało z niej wyrzucone. Widać tutaj wyraźną analogię do psychoanalizy: w myśl jej założeń dla rozwiązania problemu psychicznego niezbędne jest uświadomienie sobie tego, co zostało wyparte.

 

Dążenie do homeostazy

Psychoterapia Gestalt zdaje się niezwykle podobna do psychoterapii humanistycznej. Psychoterapeuta pracujący w ramach założeń tej szkoły próbuje pomóc pacjentowi w osiągnięciu homeostazy, która zaprowadzi go na wyższy poziom rozwoju i pozwoli mu rozwinąć swój potencjał. Przezwyciężanie zaburzeń psychicznych jest więc możliwe poprzez ciągłe udoskonalanie swojej osobowości.

Dowiedz się więcej o psychoterapii w nurcie Gestalt

Google+